Kurzy herectví

ZÁKLADNÍ KURZ KLASICKÉHO HERECTVÍ

Vhodný jako příprava na další studium, k objevení skrytého potenciálu a talentu, k potlačení trémy a obav z projevu na veřejnosti, ke zdokonalení komunikace a zvýšení sebevědomí, k získání nové atraktivní zájmové činnosti nebo jen, jako splněný sen.

Věková kategorie : 14 + (14 – 99)

Popis kurzu: 

 • Absolventi tohoto kurzu se seznámí teoreticky i prakticky s hereckou profesí, s tím co obnáší, jaké jsou předpoklady a co a jak je nutné rozvíjet…
 • Zdokonalíte se ve svém verbálním projevu, naučíte se hlasové techniky, které vám pomohou lépe ovládat Váš hlas, jeho intenzitu i barvu, zdokonalíte svojí výslovnost, naučíte se pracovat s dechem a rozšíříte si slovní zásobu…
 • Seznámíte se s uvolňovacími a dechovými technikami, které pomáhají zmírňovat i odbourávat pocity napětí a trémy při veřejném projevu…
 • Nahlédneme do tajů přirozeného projevu na jevišti (i mimo něj)
 • Rozvinete svojí fantazii a zdokonalíte se v improvizaci prostřednictvím zábavných hereckých cvičení na dané téma…
 • Seznámíte se s prací na divadelních a filmových textech a jejich praktickým uplatněním… tedy s hereckým projevem v praxi…
 • V ideálním případě je kurz vždy zakončen veřejným vystoupením buď v prostorách Starbag Ateliéru nebo v divadle…

Absolventi základního hereckého kurzu mají 10% slevu na Kurz herectví pro pokročilé.

 

KURZ KLASICKÉHO HERECTVÍ PRO POKROČILÉ

Vhodný jako příprava na další studium na uměleckých školách (konzervatoř, DAMU, JAMU atd…), pro absolventy základního hereckého kurzu, kteří se rozhodli dále se v herecké práci rozvíjet, pro komparzisty, kteří by se rádi co nejdříve dostali z anonymního davu k epizodním rolím a možná i dále, pro všechny, kteří už mají první zkušenost s veřejným vystoupením na jevišti či před kamerou a chtěli by se dále zdokonalovat…

Popis kurzu: 

 • V tomto kurzu se i nadále věnujeme intenzivně všem cvičením a technikám jako v kurzu základním…
 • Dále se zaměříme na herecké zvládnutí a prezentaci různých charakterů divadelních postav…
 • Osvojíte si přirozený emoční projev… (jak zahrát smích, vztek, pláč, strach atd.)
 • Objevíte práci s imaginární rekvizitou i partnerem…
 • Intenzivněji se zaměříme na práci s konkrétními divadelními či filmovými texty a jejich praktickému zpracování – tedy herectví v praxi.. (monology, dialogy, ukázky z her či přímo ucelené představení)
 • Zaměříme se i na jevištní pohyb a herecký projev před kamerou…
 • Kurz by měl být zakončen veřejným vystoupením…

 

KURZ VEŘEJNÉHO VYSTUPOVÁNÍ

Vhodný k osvojení technik vystupování na veřejnosti, k potlačení trémy a zvládnutí přirozeného projevu při veřejné prezentaci, k rozšíření komunikačních dovedností, k posílení hlasových dispozic a sebevědomí. Vhodný pro všechny, kteří se ucházejí o pracovní pozice, jejichž součástí je jakákoliv veřejná prezentace, pro budoucí moderátory kulturně společenských akcí či pro ty, kteří by své schopnosti rádi uplatnili v médiích…

Popis kurzu: 

 • Zdokonalíte se ve svém verbálním projevu, naučíte se hlasové techniky, které vám pomohou lépe ovládat Váš hlas, jeho intenzitu i barvu, zdokonalíte svou výslovnost a srozumitelnost Vašeho projevu, naučíte se pracovat s dechem a rozšířit si slovní zásobu…
 • Seznámíte se s uvolňovacími a dechovými technikami, které pomáhají zmírňovat i odbourávat pocity trémy při veřejném projevu…
 • Posílíte své sebevědomí… 
 • Nahlédnete do tajů přirozeného projevu na jevišti i před kamerou…
 • Zaměříme se na přípravu, zpracování textů a následné praktické prezentování jejich obsahu…
 • Rozvinete svou fantazii a zdokonalíte se v improvizaci…

POČET HODIN / CENA KURZŮ:

Základní kurz herectví: 15 lekcí = 45 hodin – 10.800,- Kč (240,- Kč/hod.)

Kurz herectví pro pokročilé: 20 lekcí = 60 hodin – 14.400,- Kč (240,- Kč/hod.)

Kurz veřejného vystupování: 10 lekcí = 20 hodin – 5.000,- Kč (200,- Kč/hod.)

Přihlášky ke kurzům zde: Formulář

V případě zájmu o kurzy, nás kontaktujte emailem či telefonicky (viz. Kontaktní osoba).

 

ZÁZNAM Z DIVADLA PERŠTÝN

absolventské video našich studentů základního kurzu herectví r. 2016

absolventské video našich absolventů kurzu herectví pro pokročilé 2015

POZVÁNKA